ساندویچ مرغ با کره و جعفری
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ مرغ با کره و جعفری

درباره ساندویچ مرغ با کره و جعفری


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات