ساندویچ بوقلمون با ریحان
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ بوقلمون با ریحان

درباره ساندویچ بوقلمون با ریحان


مواد تشکیل دهنده

بوقلمون کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات