ساندویچ هات داگ
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ هات داگ

درباره ساندویچ هات داگ


مواد تشکیل دهنده

هات داگ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات