2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ هات داگ
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ هات داگ

درباره ساندویچ هات داگ


مواد تشکیل دهنده

هات داگ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات