ساندویچ ژامبون مرغ
ساندویچ های گرم و سرد

ساندویچ ژامبون مرغ

درباره ساندویچ ژامبون مرغ


مواد تشکیل دهنده

کالباس مرغ و قارچ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات