ساندویچ فیله مرغ بدون کره
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ فیله مرغ بدون کره

درباره ساندویچ فیله مرغ بدون کره


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات