ساندویچ مرغ و بیکن
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ مرغ و بیکن

درباره ساندویچ مرغ و بیکن


مواد تشکیل دهنده

بیکن فیله مرغ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات