2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ مرغ و بیکن
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ مرغ و بیکن

درباره ساندویچ مرغ و بیکن


مواد تشکیل دهنده

بیکن فیله مرغ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات