ساندویچ مرغ و بادمجان
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ مرغ و بادمجان

درباره ساندویچ مرغ و بادمجان


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ بادمجان کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات