ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر

درباره ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر


مواد تشکیل دهنده

همبرگر کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات