2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر

درباره ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر


مواد تشکیل دهنده

همبرگر کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات