2680 1797  زعفرانیه   2680 1796  زعفرانیه   2264 6620  الهیه   2264 6621  الهیه

ساندویچ چیز برگر
ساندویچ های مخصوص

ساندویچ چیز برگر

درباره ساندویچ چیز برگر


مواد تشکیل دهنده

همبرگر قارچ پنیر زرد کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات