ساندویچ مرغ با کره و جعفری

ساندویچ مرغ با کره و جعفری
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات