ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
ساندویچ سرد


مواد تشکیل دهنده

ژامبون مرغ 98% کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات