ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
ساندویچ ها


مواد تشکیل دهنده

کالباس مرغ و قارچ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات