ساندویچ مرغ و بیکن

ساندویچ مرغ و بیکن
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

بیکن 98% فیله مرغ کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات