ساندویچ مرغ و بادمجان

ساندویچ مرغ و بادمجان
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ بادمجان کره گیاهی گوجه خیار شور سس ریحان
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات