عدسی

عدسی
صبحانه

عدسی هر هفته در روز های جمعه قابل سفارش است.


مواد تشکیل دهنده

عدس پیاز داغ سیب زمینی گوجه آب قلم
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات