ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر

ساندویچ کباب تابه ای یا همبرگر
ساندویچ گرم


مواد تشکیل دهنده

همبرگر کره گیاهی گوجه خیار شور سس جعفری
RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات